VYTYČENÍ SÍTÍ

OBECNÉ INFORMACE K VYTYČOVÁNÍ SÍTÍ
 

Vytyčení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společnosti Memory computers s.r.o. zajišťují zaměstnanci firmy Memory computers s.r.o.

Pokud má stavebník nebo jím pověřený subjekt zájem o vytyčení sítí společnosti Memory computers s.r.o., může se obrátit přímo na e-mail: internet@pel.cz


Ceník vytyčování sítí Memory computers s.r.o.

Položka

Cena

21% DPH

Cena vč. DPH

Zpracování dokumentace k vytyčení trati kabelového vedení - jeden případ

500 Kč

105 Kč

605 Kč

Cena za provedení vytyčení - každá započatá hodina včetně dopravy

1500Kč

315 Kč

1815 Kč


Pokud se stavebník nebo jím pověřený subjekt obrátí na firmu Memory computers s.r.o. s požadavkem na vytyčení sítí, vstoupí s touto firmou do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky (vytyčení).

Po provedení vytyčení pak stavebník nebo jím pověřený subjekt postupuje dle pokynů uvedených v Zápise o vytyčení podzemních vedení SEK.

Jestliže se jedná o prokazatelnou havárii, kontaktuje stavebník nebo jím pověřený subjekt pro zajištění vytyčení dispečink společnosti Memory computers s.r.o.,
telefonní číslo +420 565 321 212.


MEMORY computers s.r.o.
Křemešnická 816
393 01 Pelhřimov

IČO: 26088002, DIČ: CZ26088002
Přihlášení do e-mailové schránky
Přihlásit se
Vzdálená správa Quick support
Zahájit
  Host support
Zahájit