VYJADŘOVÁNÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Podání žádosti o Vyjádření je možné provést zasláním vyplněného TEXTOVÉHO FORMULÁŘE žádosti se zakresleným územím v katastrální mapě na adresu:
Memory computers s.r.o.
optické sítě
Křemešnická 816
393 01, Pelhřimov
(Vyjádření je žadateli odesíláno prostřednictvím České pošty, s.p. za cenu balného a poštovného spolu s daňovým dokladem, platba formou dobírky. Cena 150 Kč.)


případně elektronicky na: internet@pel.cz
(Vyjádření odesílaná elektronicky jsou žadateli předávána zdarma.)

Rozhodující pro vydání Vyjádření je žadatelem v žádosti vyznačené, resp. specifikované zájmové území.
Žadatel může k žádosti přiložit jakoukoliv přílohu v elektronické podobě. Máte-li k dispozici, prosíme přiložte rovněž Koordinační situaci stavby a technickou zprávu
("Požadované podklady"), případně jiné dokumenty souvysející s požadovanými podklady.
Dovolujeme si upozornit, že nepřiložení požadovaných podkladů zakládá právo společnosti Memory computers s.r.o. vyzvat Žadatele k doplnění Žádosti.

Trasu vedení komunikační sítě v digitální formě (bez polohopisu) poskytujeme pouze pokud zvolíte způsob doručení Vyjádření elektronicky.

Soubor je zpracován ve formátu DGN V8

Součástí Vyjádření jsou "Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Memory Computers s.r.o.".
Všeobecné podmínky ochrany pro Vyjádření "dojde ke střetu" naleznete ZDE a pro "nedojde ke střetu" ZDE.

Podrobné informace o Vyjádření Vám poskytne asistenční služba na lince 775 262 089 v pracovní dny od 9:00 do 16:00.Ceník vyjádření o existenci SEK platný od 1.1.2019 (cena je uvedena včetně DPH)

Vydání a doručení Vyjádření žadateli elektronicky                                                        0,-
Vydání a doručení Vyjádření žadateli poštou jako obchodní balík                         150,-

New layer...
MEMORY computers s.r.o.
Křemešnická 816
393 01 Pelhřimov

IČO: 26088002, DIČ: CZ26088002
Přihlášení do e-mailové schránky
Přihlásit se
Vzdálená správa Quick support
Zahájit
  Host support
Zahájit